-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه

تظاهرات مزارشریف که قرار بود دنباله می گرفت سرشکن شده است. بازی اپراتیفی کارگر افتاد. این راه پیمایی درحد واندازه آغاز یک مرحله بود و طلسم را شکست اما به مقصد خود نرسید.
حال تصمیم برین است که نگذارند که این دیگ سرد شود. یکی از پلان ها این است که حرفی از زبان والی بلخ بیرون بکشند. گفته اند که هرگاه عطا احساساتی شده و به هجوم و بدرفتاری لفظی روی بیاورد؛ نیمی از هدف عملی شده است.