-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۰, پنجشنبه

حامد کرزی به جنازه محمد علی کلی به امریکا رفته یا آن که یک معامله سیاسی تازه شکل می گیرد. کدام فساد است. کرزی توبه کرده بود که دیگر پایم را به امریکا نمی مانم.