-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۱, جمعه

نشریه نشنل انترست با اشاره به حکمتیار مینویسد که  او از حادثه سال ۱۹۷۶ در پوهنتون کابل یاد آوری نموده‎است که او یک محصل را در اثر اختلاف سیاسی کُشته بود.

نشل انترست در جای دیگر به جنگِ دهه نود در کابل و نقش حکمتیار در آن اشاره کرده و این سوال را مطرح می‎کند:

چرا با آن هم حکومت افغانستان به این اندازه بر گلبدین حکمتیار اعتماد دارد و با وی صلح می‎کند؟