-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

عمرصدر دربرگه اش این مطلب جالب را گذاشت:

دو کشورِ افغانستان و پاکستان در فبروری 1948 (شش ماه بعد از استقلال پاکستان) با هم سفیر مبادله نمودند، اما دو دولت (به ویژه افغانستان) به پروپاگندا ضد هم‌دیگر ادامه دادند. برای مقابله با تبلیغات دولت افغانستان، پاکستانی‌ها "رادیوِ افغانستان آزاد" (Radio Free Afghanistan) را در کویته، 1949 تاسیس نمودند. از طریق این رادیو، محمد امین، برادر ناتنی شاه امان الله، کوشش نمود تا قبایل پاکستانی را که بسیاری شان از حامیان فقیر ایپی (میرزا علی خان) بودند، به آرامش بخواند.
(Louis Dupree, Afghanistan: 491)