-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۷, دوشنبه

یکی از خبرهای داغ در یکی از شماره های جریده «شهادت»  این است که مولانا سمیع الحق رهبر تروریست های اسلامی چنین گفته است:
پادشاه سابق، ظاهر شاه نمی تواند به افغانستان برگردد. وی اظهار داشت کسی که در جریان یازده سال جهاد به حمایت مجاهدین و عیه اشغال روس نه گفته باشد، از هیچ زخمی عیادت نکرده باشد؛ و درفاتحه کدام شهیدی حضور نیافته باشد؛ از او این توقعی که مجاهدین وی را به حیث پادشاه بپذیرد، هیچ قابل تصور نیست.
جالب ترین بخش سخن رهبر تروریزم این است: ظاهر شاه و نجیب هیچ فرقی ندارند و به آمدن ظاهر شاه جهاد ختم نمی شود. بلکه تا حکومت اسلامی جهاد ادامه می یابد.
اشاره: سمیع الحق به نماینده گی از رهبران معزز جهاد چنین حرفی را میزد. او به قولش وفا کرد. جهاد تا امروز ادامه دارد.