-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

غارت های بی پرسان

بازجویان ادارۀ بارزسی کل امریکا در افغانستان دریافته اند که مجموع هزینه های پرداختی به خاطر ترمیم وفعال سازی وسایل نقلیه اردوی افغانستان برای هریک واسطه، از 1888 دالر که درسال 2011 پرداخته شده بود، اکنون پرداخت برای هریک واسطه، به پنجاه یک و هزار سه صد و نود پنج دالر افزایش داشته است.