-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۶, چهارشنبه

یک فرمانده شبه نظامی که غیراز درگیری درچند جناح با دسته جات رقیب و دشمنان شخصی است، ترجیج میدهد که پاسبانان محل اقامتش 60 یا بیشتر از آن باشد؛ پیر گیلانی که ظاهرن قرار است نمادی از اطمینان وصلح بین طالب وغیرطالب و به گفته خودش «ملت!!» باشد، روی چه محاسبه یی دور اقامتگاه شخصی اش سنگربندی بنا کرده است؟ معلوم است که عنصراصلی مأموریت وی، بر غدر و فریب استوار است.