-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۶, چهارشنبه

انفجارات سعودی، بوی دالر را به اسلام آباد رساند.

به گزارش ( The Express Tribune) 

پاکستان اعلام کرد که حاضراست از امنیت اماکن مقدس و تمامیت ارضی عربستان سعودی دفاع کند.


وزارت خارجه پاکستان به روز چهارشنبه گفت که پاکستان پیشنهاد تضمین امنیتی برای پاسداری از اماکن مقدس و تمامیت ارضی عربستان سعودی را دو باره مطرح کرده است.  بیانیه حکومت پاکستان دو روز پس از سه عملیات انتحاری برنامه ریزی شده  در روزهای پایانی ماه رمضان درسه شهر کشور پادشاهی عربستان به شمول مسجد نبوی در شهر مدینه، انتشار یافته است. 
وزارت خارجه پاکستان می گوید که مردم و حکومت پاکستان در همبسته گی و حراست از اماکن مقدس و تمامیت ارضی کشور برادر- سعودی- و مردم آن متعهد است. دراعلامیه آمده است که تمام مردم و رهبری پاکستان در یک چنین ساعات سوگ و هراس، با تکرار فروتنانه تعهد برای حفاظت از امنیت و تامیت ارضی سعودی درکنار مردم برادر سعودی استوار ایستاده است.

اشاره: کشوری که درتمام جهان به پرورنده و دارندۀ لانه های تروریستی شهره است، حالا از بوی دالرهای طلاپرستان سعودی مست شده و پیشنهاد تأمین امنیت به عربستان میدهد. طلا پرستان سعودی همانند یک جسم فلج وبی مصرف، فقط میخورند؛ زن میگیرند و میخوابند. پاکستان درک می کند که آن ها توان دفاع از هیچ چیز خود را ندارند.
پیشنهاد پاکستان درحالی مطرح می شود که  کشتار و حوادث انتحاری در داخل پاکستان بیداد می کند و این کشور، درجنگ عملیاتی علیه افغانستان درگیر است.