-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۰, یکشنبه

ترکی الفیصل، رئیس اسبق دستگاه اطلاعاتی عربستان در کنفرانسی که از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس برگزارشده بود، مرگ مسعود رجوی رهبرآن سازمان را به طور ناگهانی اعلام کرد و از وی دو بار در حضور همسرش -مریم رجوی- به عنوان «مرحوم مسعود رجوی» یاد کرد.