-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۶, چهارشنبه

دکتر غنی می گوید که  سازمان دهنده گان حمله انتحاری بر مسجد نبوی واجب القتل اند. اما همین فتوا را دربرابر شیادان تروریست در افغانستان که به خانه خدا حمله ورشده و در میان مصحف مقدس مواد انفجاری را قالب میزنند؛ از دهان بیرون نمی کند. خلیل اندرابی، سراج حقانی و آنانی که افسران پلیس را از زنده گی ساقط کردند؛ شاید مشمول مجازات هم نباشند.