-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۵, سه‌شنبه

غمنامۀ عیدی حکمتیار

حکمتیار از کشته شدن «افغان ها» مشوش است.


گلبدین حکمتیار اهل «تقیه» و تحاشی نیست. در پیام عیدی خویش، یک بار دیگر، خریطه خون بین خود و «سیال» های کهنه کار حزب اسلامی ( سران جمیعت اسلامی و شورای نظار) را به زمین زد و برای آخرین بار تصمیم گرفت که آیندۀ سیاسی اش مصادره شود.
او دربخشی از گفتار عیدی از آدرسی نا معلوم، خطاب به «مردم» چنین گفته است: 
"لطفا اجازه ندهيد که روند صلح از طرف کسانى گروگان گرفته شود که جنگ هاى تغذيه شده براى منافع بيگانه ها و جنگ نيابتى را پيش مى برند، دست هاى شان با خون افغان هاى مظلوم آلوده است، به قوت بازوى نيروهاى خارجى به قدرت رسيده اند، نمى خواهند قدرت را از دست دهند و اين امر براى شان مهم نيست که در جنگ افغان ها کشته ميشوند، خانه و کشورشان ويران ميشود."