-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

شلاق نرم شفیق پیام بر گردن اصحاب جهل

چندتا آدم متمول و شكم كته، يكجا مي نشينند وچند غوري پلو و قورمه و ميوه را در مقابل خود مي گذارند، بعدش در فيسبوك عكس هاي خود را شريك مي سازند و مي نويسند: افطاري در منزل فلاني جان و بهمداني خان، خداوند قبول كند... 
هر چي به ذهن خود و چند دوست فرهنگي و بي فرهنگم فشار آوردم، نفهميديم كه خداوند چي را قبول نمايد؟؟؟؟