-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

چرا پشتون وتاجک به هزاره خون دادند؟

نوشته یی رقت انگیز وشریفانه، از قلم جناب انجنیر صدیق «قیام»؛ خون پشتون وتاجک در شرائین هزاره


دیروز رفتم به شفاخانه ای که برای زخمی ها خون اهدا کنم. به چرت رفتم که آیا خون من که شاید خون پشتون یا تاجیک یا میکس آن باشد و سنی هم هستم . آیا خون من برای هزاره ها که شاید شیعه باشند، به درد می خورد ؟
در قطار داوطلبان اهدای خون دیدم که چه جوانمردانه از هر قوم در صف منتظر اند. این را میدانم که در خون به اصطلاح هیچ قومی کدام زرۀ خاصی نیست که دیده شود ( یا نشان داده شود) پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، نورستانی، پشه ای , ایماق، سنی، شعیه، هندو و غیره.
پس ای تفرقه اندازان سود جو و قدرت پرست، از وجدان و منطق تان (اگر داشته باشید) استفاده کنید. خون ما همه یک رنگ دارد؛ مادر وطن ما یکی است؛ از جوانان و مردم سادۀ ما سوه استفاده نکنید و از جاسوسی ها برای بیگانگان دور شوید.
پول جاسوسی ها کثیف ترو نکبت بار تر است از در آمد کتلست هاست. 
جاودان می ماند افغانستان یک پارچه و متحد و روی های شما سیاه خواهد شد .
به امید عدالت اجتماعی , برابری و برادری
سلاح تفرقه را زنگ زده و کهنه شده است.