-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

دکترغنی: ملافضل الله مگر پاسپورت افغانی دارد؟

در گفت وگو با شبکۀ دیداری «جئوپاکستان»


"این حرف را چه کسی رد کرده می‌تواند که دفاتر طالبان در کویته است؟ شما بروید آنجا با طالبان صحبت کنید؛ اگر آدرس اش را می‌خواهید من برایتان می‌دهم، طالبان به گونه واضح استخدام می‌شوند، حمایت مالی و لوژستیکی می‌شوند، ما یازده بار بر ملا فضل الله بمباردمان کردیم؛ اینکه او هفت نفس دارد مشکل ما نیست، آیا شما مثالی از عملیات بر ضد شبکه حقانی، ملا عمر و ملا منصور ارایه کرده می‌توانید، منصور با پاسپورت پاکستانی از کراچی سفر می‌کرد، آیا فضل الله با پاسپورت افغانی از کابل، هرات یا کندهار سفر می‌کند؟ زمانی که آنان زخمی شوند تحت درمان قرار می‌گیرند و در اسلام آباد جلسه برگزار می‌کنند."