------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

سرزمینی که هیچ گاه از شرافت سالاران تهی نمی شود.

میرعلی اصغر «اکبر زاده»؛ مردی فساد ناپذیر، پایگاه عدالت پسنداناین انسان صادق، جوانمرد و فداکار، سیمایی شناخته شده است. جناب آغا صاحب میرعلی اصغر اکبرزاده، روزنامه نگار مستند کار. کمتر خبرنگاری را در کابل می شناسم که در بایگانی شخصی اش، به اندازۀ مدارکی مهم و تاریخی که آغا صاحب نزد خود محفوظ داشته، مجموعه یی را گرد آورده باشد.  او یک ثروت اخلاقی برای دسترسی به عدالت است.