-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

سرزمینی که هیچ گاه از شرافت سالاران تهی نمی شود.

میرعلی اصغر «اکبر زاده»؛ مردی فساد ناپذیر، پایگاه عدالت پسنداناین انسان صادق، جوانمرد و فداکار، سیمایی شناخته شده است. جناب آغا صاحب میرعلی اصغر اکبرزاده، روزنامه نگار مستند کار. کمتر خبرنگاری را در کابل می شناسم که در بایگانی شخصی اش، به اندازۀ مدارکی مهم و تاریخی که آغا صاحب نزد خود محفوظ داشته، مجموعه یی را گرد آورده باشد.  او یک ثروت اخلاقی برای دسترسی به عدالت است.