-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

دندان سایی هند علیه تروریزم

اظهارانت نماینده دایمی هند در سازمان ملل متحد یک روزبعد از حملات برکابل


به گزارش ( F.INDIA) نماینده هند در سازمان ملل متحد خواستار آن شده است که عاملان ترور و کشورهای حامی و فراهم کننده لانه های امن برای تروریست ها باید در برابر اعمال خویش پاسخگو باشند. وی درین باره خواستار تصویب کنوانسیون جامع در باره تروریسم در سطح جهان شد.
سید اکبرالدین نماینده دایمی هند در سازمان ملل در پنجمین دور نشست جهانی در باره مبارزه با تروریزم گفت: از میان همه تهدید هایی که سراسر جهان وطبیعت ما را نگران می سازد، تروریزم خطرناک ترین آن است که  بر زنده گی افراد بی گناه در همه نقاط جهان اثر می گذارد. 
اکبرالدین گفت که هند معتقد است که نا باوری، توجیه، ملحوظات سیاسی و دلیل پردازی می تواند درجهت توجیه اعمال تروریستی به کار گرفته شود. وی اظهار داشت که عاملان حملات تروریستی، یاری رسانان و فراهم کننده گان پناه گاه های مطمئن برای دسته جات دهشت افگن باید در برابر اعمال خویش پاسخگو باشند.
به گفته اکبرالدین تهدید تروریزم تنها متوجه یک کشور نیست. اوگفت که هیچ کشوری از تیررس تهدید گروه های ترور بیرون نیست. همچنان قربانیان چنین حملات فجیع تنها به یک کشور یا قومی خاصی مربوط نمی شود.