-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

پاکستان د پېښور په قونسلگرۍ کې جوړ شوي پاسپورتونه نه مني
يوشميرافغانانو شکايت کړى، چې د پېښور په قونسلگرۍ کې پرجوړشوې پاسپورټونو د پاکستان حکومت په تورخم کې د(خروجي) ټاپه نه لگوي او وايي، چې دا ناچله دى او نه منل کيږي.
يو شمیر افغانان وايي، چې پر٢ کلن پاسپورت ٦٠ ډالره او ٥ کلن پاسپورت باندې ١٢٠ ډالره اخستل کيږي خو چې د پاکستان حکومت يې نه مني نو بيا په درد نه خوري.
په پیښورکې افغانان له ډيرو ستونزو سره مخ دي خو دا يوه بله ستونزه هم پرې د پاسه شوه.