-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۱, دوشنبه

سخن تاریخی رییس جمهور غنی:
"در نبود من، قانون اساسی افغانستان، رییس‌جمهور شماست! 
برخی نوشته اند که این گفته نوعی سنگ زدن به سایه جنرال دوستم؛ گر عمیق ترنگاه شود؛ این سخن همچو پیکانی زهری در سینه حامد کرزی نشسته است.