-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۳, یکشنبه

مسلم لیگ، محمود اچکزی را به خیانت متهم کرد.

پرویز الهی قائد مسلم لیگ پاکستان گفت که اظهارات اخیر محمود اچکزی دیوانه کننده است. 


به گزارش منابع رسمی پاکستان، پرویز الهی قائد مسلم لیگ به روز یکشنبه  خواستار گشایش پروندۀ خیانت علیه محمود خان اچکزای یک رهبر پشتونخوا در کویته شد. 
الهی در گفت وگو با رسانه ها در لاهور، گفت که افغانستان، نیکی و التفات بیش از سی ساله پاکستان در برابر مهاجران آن کشور را از یاد برده است. وی اظهار داشت که این گفتۀ محمود اچکزای که ایالت پشتونخوا بخش از سرزمین افغانستان است، مطلق دیوانه کننده است. وی محمود خان را به لابی گری متهم کرد و آن را محکوم کرد. 

پرویز الهی همچنان از محمود اچکزای سوال کرد که در ازاء طرفداری از افغانستان چقدر پول گرفته است؟ وی از حکومت ایالتی خواست که درین رابطه اقداماتی را روی دست گیرد. 
پیش ازین، محمود خان اچکزای گفته بود که ایالت پختونخوا مال افغان هاست و آن ها می توانند بدون ترس و آزار و اذیت در آن زنده گی کنند. وی گفته بود که به هیچ کسی اجازه نخواهد داد که مهاجران افغان را در «سرزمین خود شان» مورد آزار و اذیت قرار دهند.