-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

مهم ترین رهبر ارتباطی طالبان پاکستان با آی اس آی درخاک افغانستان آماج قرار گرفت.
آژانس خبری شینهوا گزارش کرده که منگل باغ رهبر گروه «لشکراسلام» در کرم ایجنسی پاکستان دراثر حمله طیارۀ بی سرنشین امریکایی در خاک افغانستان کشته شده است. منگل باغ در قتل رهبران قبایلی و نیروهای امنیتی پاکستان دخالت داشته است.
همچنان به حواله منابع امنیتی، مقامات پاکستان برای کشتن منگل باغ بیست میلیون کلدار جایزه تعیین کرده بودند. منگل باغ از زمان شروع عملیات نظامی اردوی پاکستان علیه شبه نظامیان به افغانستان فرار کرده بود.  

اشاره: منگل باغ به حواله اخبار سری، از ارتباطی های آی، اس آی بود که از سوی امریکایی ها هدف قرار گرفت.