-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

هند: از حمله تروریستی برکابل شوک شده ایم.

عاملان این جنایت باید به دادگاه کشانیده شوند.


به گزارش (India Blooms) محمد حامد انصاری معاون رئیس جمهور هند به روز یکشنبه، یورش تروریستی درکابل را محکوم کرد.  وی در پیامی گفته است که این گونه وحشت آفرینی هیچ توجیهی نداشته و مسئولان و عاملان این حمله ضرورتاً باید از سوی جامعه بین المللی به دادگاه کشانیده شوند. 
درپیام معاونت ریاست جمهوری هند آمده است:
« من از حمله تروریستی به جان مردم بی دفاع و بی گناه شهر کابل شوک شده ام. این حمله بربرمنشانه هرگز قابل پذیرش نیست.
وی گفته است: ما درین لحظات درکنار مردم و دولت افغانستان ایستاده ایم و برای خانواده های داغدار مراتب همدردی خود را ابراز داشته و برای بهبودی زخمی ها دعا می کنیم.