-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۸, جمعه

آفت مدرسه سازی دامن افغانستان را نیز گرفته است.

لایه های مرتجع و طلاپرست عرب، موافق به مطالبات دماغ رشد نا کرده خویش، هماره روی مسجد و مدرسه سرمایه گزاری می کنند؛ اما در واقع، تشدد گرایی را شایع می کنند. دولت فرانسه طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن کمک های مالی خارجی برای ساخت مساجد در این کشور ممنوع خواهد شد.