-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۶, چهارشنبه

جسد مومیائی شده مادر کوروش کشف شد!

باستانشناسان ایران جسد مومیائی مادر کوروش را در تپه هکمتانه ایران کشف کردند. این جسد مربوط به دوران مادهاست. هگمتانه 550 سال پایتخت مادها و در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی پایتخت تابستانه آنها بوده است. متاسفانه اطلاعات بیشتری در باره این جسد، محل انتقال آن، نوع مومیائی و دهها موضوع مرتبط با این کشف در ایران منتشر نشده است. رویدادی که اگر در هر کشور دیگر جهان رخ داده بود، اکنون با فیلم و تصویر در راس اخبار بود.