-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

طالب بخشی از پلان گزاری کاخ سفید باقی می ماند.

اشاره: عقل ساده به ما می گوید که طالب دربرابر قوای امریکا مگسی بیش نیست و برنامه ریزی کاخ سفید در افزایش مجدد قوا در افغانستان، فراتر از طالب، مجاهد وداعش است.


نیویورک تایمز نوشته است درحالی که موسم حملات طالب در افغانستان بع سر نرسیده، وضیعت در شمال افغانستان نگران کننده است و حتی فرمان رئیس جمهور امریکا که حملات هوایی قوای این کشور را در افغانستان آزاد تر ساخت؛ نتوانسته است نگرانی مردم را برطرف کند.
 برجسته سازی بحران و نبرد درشمال، قصه یی مبهم نیست؛  ازین پس، همه چیز به شمول کاروان امنیتی- بازرگانی چاه بهار، از دهلیز شمال افغانستان به سوی میدان های بزرگ انرژی در آسیای میانه می گذرد وامریکا و پاکستان قادر به توقف این کاروان نمی باشند.
روزنامه گاردین فرموده است که تلاش‌های طالبان و پیشرفت نسبی آنها خود نشان می‌دهد که چرا جان نیکلسون فرمانده نیروهای امریکا در افغانستان سعی تلاش به خرج داد که بارک اوباما را به قناعت برساند که تعداد سربازان در افغانستان را کاهش ندهد و اشتراک قوای هوایی امریکا را در عملیات روزانه در این کشور اجازه بدهد.
یعنی طالبان پلان اوباما را تغییر داده اند؟
مشکل امریکا وانگلیس اکنون در افغانستان درین نکته مضمر است که طالب، قابلیت گسترش و درب گشایی به سوی آسیای میانه را ندارد و پاکستان امتیاز مدیریت طالبان را به طور یک طرفه و دربست، به امریکا نمی دهد. هیچ کسی احمق نمی شود که تفنگ استراتیژیک خود را به غریبه یی بدهد که فردا ممکن است به سوی خودش نشانه برود. احتمال چرخش امریکا به محور روسیه، ایران و هند نسبت به هر زمان دیگر پر رنگ تر معلوم می شود.