-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۶, چهارشنبه

مدیریت انگلیسی جهان به وسیلۀ اسلام


دیلی میل- جان دروری
گزارنده به فارسی- دری: رزاق مأمون

اشاره: در سرزمین انگلوساکسون چه چیزی در جریان است؟ انفصال از اتحادیه اروپا، ظهور یک پیامبر جدید، اسلام گروی دودمان تونی بلیر... آیا اروپا در آستانه یک جنگ داخلی و حمله ایران و روسیه قرار دارد؟ زن پیشگوی مشهور بلغارستانی که 20 سال پیش درگذشت، پایان موجودیت اروپا و بروز یک جنگ عظیم میان مسلمانان در سال 2016 را پیش‌بینی کرده است.
باید مرکز اسلام در اروپا، لندن باشد. عقل انگلیسی هماره اثبات کرده است که انگلستان از بلایای جهانی نجات پیدا می کند. تونی بلیر، در زمان نخست وزیری، با گفتن این سخن معروف برای همراز خود، دکترالیستر کمپبل، که «ما با خدا سرورکارمان نیست»، بی میلی آشکار خود به مسایل مذهبی را ابراز می داشت.

اما دیدگاه تونی بلیر در باره اهمیت مسایل مذهبی پس از ترک داونینگ استریت در سال 2007 به طور فزاینده یی باز تر شد.
تونی بلیر که چند ماه پس از ترک اقامتگاه شماره ده به آئین کاتولیک گرویده بود، اکنون می گوید  روزانه قرآن میخواند.

 رهبر پیشین حزب کارگر از اثر مطالعه کتب مقدس مذهبی که مسلمانان آن را کلام خدا می دانند، به نوعی «ایمان باوری» رسیده است. 
او در گفت وگو با مجله «آبزرور» اظهار داشته که « در شرایط جهانی شدن داشتن باور براساس «ایمان» امری حیاتی است.»
وی می گوید: من تاحدی برای درک مسایلی که روزانه درجهان ما اتفاق می افتد، و به ویژه که بسیار فوق العاده و آموزنده هم است؛ به قرآن رجوع می کنم.

بلیر در نقش نمایندۀ کمیته چهار‌جانبه خاورمیانه (متشکل از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه) به آگاهی براساس ایمان باوری اعتقاد دارد. نخست وزیر سابق انگلیس بیش از دو میلیون پوند مالیه دهنده گان را در راه حل منازعه اسرائیل وفلسطینی ها به مصرف رسانید. 
تونی بلیر پیش ازین ایمان اسلامی را «زیبا» توصیف کرده  و گفته بود که پیامبر- محمد رسول الله- « یک نیروی شگرف تمدنی» بوده  است. وی در سال 2006 گفت که قرآن به طور اختصاصی « کتاب اصلاح گری» بود؛ کتابی که دانش وآگاهی و ایمان را تعالی بخشیده و خرافات را دور می کند. دیدگاه قرآن به عنوان کتاب عمل، از زن، ازدواج و حکومت داری فراتر از زمان خویش بوده است. مگر وی با مسأله خرابکاری و انتقام آشکار گروه های جهادی که از قرآن برای جنگ مسلحانه بهره می برند، روبه رو است.

او در هفت جولای 2005 که حمله انتحاری برلندن، جان پنجاه و دو تن نفر را گرفت، نخست وزیر بریتانیا بود.  خواندن قرآن نه تنها او را در مقام نماینده صلح حمایت می کند، همچنان میان وی و لورن بوت خواهر زن ( خیاشنه اش)  وجه مشترک به وجود می آورد.

خانم بوت ( روزنامه نگار) خواهر اندر شیری بلیر همسر تونی بلیر دراکتوبر سال گذشته بعد از بازگشت از سفر ایران با بیان این که با دیدار از یک زیارتگاه درایران به «تجربیات مقدسی» دست یافته، به دین اسلام گروید.

تونی بلیر درصحبت با «آبزرور» این ادعا ها را رد کرد که گویا جنگ عراق یک جنگ «صلیبی» بوده است. جان بورتون نماینده پیشین وی در مسایل قانون گفت که بلیر دو سال قبل « باور کامل داشت» که جنگ در کوسووو، سیرالئون و عراق بخشی از جنگ مسیحیت بوده و این که «خیر بر شر پیروز شود تا زنده گی شکل بهتری به خود بگیرد.» مگر تونی بلیر گفت که « مردم هنوز هم از ما سوال میپرسند که آیا تصامیم نظامی ما در عراق و افغانستان بخشی از احکام مقدس ما بوده است؟ این همه بیهوده است. البته که نه. این به آن می ماند که برای کمترین حقوق ماهوار کارگران از درگاه خدا التجا کنیم. ( یعنی تصامیم شان سیاسی بوده نه مذهبی - مترجم)