-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۶, چهارشنبه

نشانه هایی از تلاش عربستان در رقابت با ایران در محور افغانستان برجسته تر به چشم می خورد. از کابل برعلیه شیعیان بغداد دوم را تدارک دیده اند. این پروگرام، پای ایران را در جنگ نیابتی و همچنان نبرد مستقیم در معضل افغانستان می کشاند. عرب ها پول زیادی در تکثیر مدرسه های منفی بافی و سیاه اندیشی خرج می کنند. مرکز سیه اندیشی، قندز است.