-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۳, یکشنبه

کشتار درکمپنی کار خودِ حکومت کابل بود.

یکی از تروریست ها سه هفته پیش در اعترافاتش از وقوع این حمله اطلاع داده بود.


٨صبح: 
(یک منبع امنیتی به‌شرط افشانشدنِ هویتش به ۸صبح گفته است که سه بار به مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی از وقوع این حمله گزارش داده شده بود. به‌نقل از این منبع، در گزارش احتمال وقوع این حمله گفته شده بود حتا از وسایطی که موظف به انتقال سربازان مرکز تعلیمی وردک به کابل‌اند، نیز فلم‌برداری شده است. با این حال و به نقل از منابع، به‌زعم این اطلاع منبع امنیتی، هیچ‌گونه توجهی به این گزارش‌ها نشده است. 
هم‌چنان این منبع امنیتی می‌گوید که نیروهای اردوی ملی که با کاروان بس‌های حامل سربازان حرکت می‌کردند، این کاروان را تا یک منطقه همراهی کردند، اما پس از آن در باقی مسیر کاروان را به حال خود رها کرده‌اند. به تعبیر این منبع امنیتی، به‌دلیل این‌که ساحه تحت کنترول نیروهای اردوی ملی تا یک موقعیت خاص بوده است، پس از رسیدن به انتهای این ساحه، نیروهای اردوی ملی این کاروان را ترک کرده‌اند و این کاروان با چند عراده رنجر محدود، بقیه مسیر را می‌خواسته است طی کند که به گفته منابع، از لحاظ تدابیر امنیتی، بدترین نوع تامین امنیت است. 

از سوی دیگر، یک منبع امنیتی دیگر نیز که از افشای نامش خودداری کرد، به روزنامه ۸صبح گفت که در حدود سه هفته پیش، یک عضو گروه طالبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت می‌شود و این عامل در اعترافاتش از وقوع حمله‌ی انتحاری به‌سربازان مرکز آموزشی میدان‌وردک خبر می‌دهد و بر اساس همین اعتراف‌ها، گزارش‌هایی به مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی داده می‌شود تا در این رابطه، تدابیر لازم گرفته شود.)
اشاره:
روایت مجروحان حادثه همچنان مشعر است که یکی از فرماندهان دولتی افراد لباس شخصی و مشکوک را دربس های حامل افسران دانش آموخته پلیس جا به جا کرده و هیچ کسی هم اعتراض نکرده و ظنی از خود بروز نداده بود.