-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

رهبران جوان وتحصیل یافتۀ «جنبش روشنایی» درمحاسبات شان از نظر کارشیوه و تاکتیک، به طور نامنتظر، سر به تالاق خوردند. «رهبران پیر» قبل از آن که معامله گرانه با چالش عدالتخواهی مواجه شوند، از روی محاسبات و آموزه های گذشته وواقعیات جاری برای خود تعیین موضع کردند. 
اکنون حلقه رهبران «روشنفکر» روشنایی در موقعیتی متزلزل قرار گرفته اند؛ اذهان عمومی را علیه خود تحریک کرده و فرصت ایجاد یک تشکیلات سیاسی جدید را ( البته برای فعلن) از دست آنان قاپیده است. آن ها به جریان پشت پرده و دادوگرفت های اطلاعاتی چندان عنایتی از خود بروز ندادند. جنگ جاری، مجموعه کنش ها وواکنش های اطلاعاتی است.