-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۹, شنبه

امریکا خودش قیچی میزند؛ خودش میدوزد.

نیویارک تایمز
اشاره گزارشنامه افغانستان: پالیسی امریکا هم در برخورد با پاکستان، هم دربرابر ایران و هم در تعهدات خود نسبت به ایجاد نظم درافغانستان شکست خورده است. طالب که از فهرست دشمنی امریکا سلب شده بود؛ حالا دو باره دلیل افزایش نیروی امریکا شده است.


روزنامه نیویارک تایمز می‎نویسد با تصدیق این مطلب که طالبان بعضی نقاظ افغانستان را دوباره تصرف نموده و در بین مردم دهشت ایجاد کرده‎اند، رئیس جمهور اوبا اظهار داشت که برنامه خروج قوای کشورش را از افغانستان با حالات در این کشور تطابق می‎دهد. به نوشته روزنامه این تصمیم رئیس جمهور اوباما در عین زمانی که یک رأی اعتماد به حکومت افغانستان می‎باشد، بر یک موضوع دیگر نیز تأکید می‎کند یعنی قوای امریکایی نتوانستند طوری که امید داشتند توانایی‎های قوای امنیتی افغانستان را به اندازه بلند ببرند که به تنهایی با تهدیدها برخورد کنند. علاوه بر آن به نوشته نیویارک تایمز تصمیم رئیس جمهور اوباما در این مورد یک روز قبل از سفر وی به وارسا و اشتراک در مجلس سران ناتو اعلان شد و با این عمل رئیس جمهور اوباما می‎خواهد به متحدین خود نشان بدهد که تعهدات کشورش در افغانستان پا برجاست.