-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

بعضی آدم های به ظاهر «مترقی!!» که غیر از مرور شعاری تواریخ نگاران مکروه نادرخانی، فهم بیشتری از جریانات اتفاق افتاده درافغانستان گذشته وحال ندارند،  برای درک حقایق تاریخی و شناختن «جنایتکاران» دیگران را به خواندن همان متون دعوت می کنند!