-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

حمایت «شورای ثبات» و ریاست اجرائیه از صدور فرمان رئیس جمهور برای انتقال پیکرهای امیرحبیب الله کلکانی و بلند پایه های حکومت آن زمان، یک تحول قاطع است و به نظر می رسد که این موج دیگر غیرقابل برگشت است و هرنوع تلاش های به خاطر سبوتاژ این پروسه به ناکامی انجامیده است. برآوردنِ این مأمول بزرگترین دگرگونی تاریخی در سال 2016 است که پی آمد های سیاسی نیز خواهد داشت.
حال نوبت آن است که تاریخ و روایت سیاسی آن زمان از سر بازبینی و تدوین شود. من سال هاست روی آن فکر کرده و درحد لیس الانسان الاماسعی، کارهایی را صورت خواهم داد.