-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۹, شنبه

مخالفت هند و ایران با «بیطرفی افغانستان»

چکیدۀ گزارش های «تحلیل شدۀ» غیررسمی مجموعه اطلاعات شناور در شبکه های مجازی ( عمدتاً انگلیسی زبان) از سخت تر شدن کشاکش بین قدرت های منطقه یی و بین المللی در حوزۀ افغانستان حکایه دارد. براساس یافته های اطلاعاتی و غیر رسمی، مذاکرات ایران و امریکا در رابطه به افغانستان حد اقل درحال حاضر بدون موافقت مشخص پایان گرفته است.

ایران پیشنهاد امریکا را در خصوص دادن امتیازات در عراق و سوریه به شرط گرفتن امتیازات در افغانستان رد کرده است. ایران همچنان درخواست امریکا مبنی بر انصراف ایران از حمایت گروه های خاص در سوریه، عراق و افغانستان را مسترد کرده است. اطلاعاتچی های ایران به امریکایی ها بیان کرده اند که استراتیژی ایران در عراق و سوریه برنده است و نیازی به دادن امتیاز و یا دستیابی به امتیاز از آدرس امریکا احساس نمی شود.

درهمین حال، در آستانۀ رویارویی ناتو و روسیه،  ایران وهند بیشتر از گذشته وارد گود شده وبحث ها برسر اشغال احتمالی  اروپا ( به خصوص از محور اکرائین و لهستان) به وسیله ارتش روسیه درجریان است.  همایش قدرت ها در «وارسا» جدی ترین مرحله ارزیابی های چند جانبه در رابطه به جنگی قریب الوقوع است که قدرت های رده اول را مضطرب کرده است.

تئوری های شایع غیررسمی مشعر اند که هرگاه روسیه محاذات جدید به سوی اروپای شرقی و اکرائین را گسترش دهد، حضور غرب درافغانستان به سرعت کمرنگ شده و استیلای هند وایران بر منطقه قایم ترمی شود.

بربنیاد تئوری های ( رسماً تایید ناشده) انگلیس ها آیندۀ وضع کنونی را پیش بینی می کنند. آن ها به امریکایی ها توصیه کرده اند که از نبردگاه سوریه و افغانستان باید یکی را انتخاب کنند. استدلال انگلیسی آن است که شکست غرب در هر دو محور ( سوریه و افغانستان) آغاز شده است. مقامات فرانسه  به نوبه خود احتمال میدهند که در صورت ایجاد مرکز جنگ گرم دراروپا، هم پاکستان وهم افغانستان از حوزه نفوذ امریکا خارج می شوند. این درحالی است که فروپاشی درشبه جزیره عرب، شیوخ و سلاطین منطقه را آماج گرفته است و نبرد چند سویه بر سر خانه کعبه که کدام اردوگاه باید مرکزیت مسلمین را تحت مدیریت خود داشته باشند؛ درحال شکل گیری است. 
موازی با طرح مخفی «بیطرفی افغانستان» که از سوی حلقات اطلاعاتی و دپلوماتیک غرب مدت ها پیش درچانه زنی های حساس مطرح شده بود، از سوی هند وایران رد شده است. هندی ها بدین باور اند که طرح بیطرفی افغانستان در شرایط حاضر غیرعملی است و این طرح از نظر زمانی، تاریخ مصرف خود را باخته است.

 استدلال راهبردی هندی در مورد طرح بیطرفی افغانستان این است که افغانستان هیچ گاه نمی تواند موضع بیطرفی خود را احراز یا حفاظت کند؛ زیرا این کشور معبر استراتیژيک برای چند قدرت منطقه یی و جهانی است. ایرانی ها نیز با این طرح مخالف اند و معتقد اند که گام به گام شرایط برای زمینگیر شدن امریکا در افغانستان فراهم شده می رود. گزینه باقی مانده برای امریکا راه اندازی یک جنگ نجات بخش است که شعار اصلی نامزد جنجالی جمهوری خواهان ( دونالد ترمپ) است.