-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۴, دوشنبه

مسعودخان: داعش درپاکستان نه، درافغانستان ریشه دارد!

مقام پاکستانی درگفت وگو با تلویزیون دولتی دراسلام آباد


مسعود خان سفیر سابق پاکستان می گوید که حکومت افغانستان نباید مردم خود را بدون دلیل علیه همسایه اش – پاکستان- که روابط برادرانه با آن دارد؛ تحریک کند.  وی در گفت و گو با تلویزیون پاکستان اظهار داشت که اوضاع افغانستان باید بهبود یابد و هیچ کسی حق ندارد که پروسه حل سیاسی را سبوتاژ کند.  وی گفت که پاکستان خواستار رابطه نیک با تمام همسایه های خویش بوده و خواهان تقابل نیست.
مسعود خان  درپاسخ به سوالی در مورد داعش اظهار داشت: نهاد های تروریستی که در افغانستان ریشه گرفته تهدید بزرگی در سطح منطقه است  و باید علیه آن به طور متحدانه مبارزه شود. مسعود خان بدین باور است که داعش نسبت به القاعده افراطی تر است و اهداف مختلفی را دنبال می کند. 
وی گفت که داعش هنوز نتوانسته است در پاکستان جای پایی برای خود پیدا کند. به هرحال مقامات درزمینه جلوگیری از ریشه گیری آن ها نباید از خود سستی نشان دهند. 

اشاره: یک: منظور از «سبوتاژ» گر مذاکرات صلح، هند است.
دو: هیچ چشم اندازی امیدوار کننده در مورد پیدا شدن یک راه حل سیاسی با پاکستان وجود ندارد؛ جز این که افغانستان همراهی وعضویت خود درباشگاه اتحاد منطقه یی را با حوصله وتحمل ادامه دهد تا پاکستان دریک فرآیند بالنسبه طولانی، از صدمات جنگ افغانستان از پا درافتد.