-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

تبانی پاکستان- چین علیه هند در افغانستان

مذاکرات مقامات چین با گروه طالبان درپیکن


روزنامۀ اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان از مذاکره بین هیأت طالبان با مقامات چین خبر داده است. این روزنامه به نقل از این عضو ارشد طالب گفته است که گروه طالبان و چین در مورد نبرد ها در منطقه و اتخاذ موضع مشترک در برابر سیاست‌های مخرب کشورهای مهاجم بحث کرده‌اند.
این روزنامه از «کشورهای مهاجم» نامی نبرده اما بی هیچ تردیدی، در دیدگاه طالب، پاکستان وچین، یکی ازین کشورهای مهاجم، هند است. هند درپیچ یک رقابتی غیرقابل بازگشت با چین در افغانستان قرار دارد. اکسپرس تربییون نگفته است که هیأت طالب از کدام کشور و از طریق کدام فرودگاه با ویزای کدام کشور به چین سفر کرده است.
نتایج این دیدارهای سری هرچه باشد، کاملن برضد پروژه چاه بهار و نفوذ فزایندۀ هند در افغانستان است.