-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۰, یکشنبه

انجنیرصدیق «قیام» در عباراتی کوتاه بر ناهنرمندان وجماعت ابتذال٬ باران لعنت بارید.

دوستان ارجمند وهنر مندان و هنر دوستان
اگر در آهنگ یا کمپوز عناصر زیبایی مراعات شود کیفیت به بار می آورد .عناصر زیبایی باید به وحدت بیاید .
عناصر زیبایی عبارت اند از : تناسب , تقارن , توازن , تشابه , تجانس , تلایم , تعادل و تمایل . که هر کدام به تشریح فلسفی نیاز دارد که نوشتن اینجا گیچ کنند ه و خسته کن خواهد شد.
وحدت جان هنر است.
بی تناسبی غلبه کثرت بر وحدت است که نمونه اش را در اکثر گروه های هنری در محافل عروسی احساس می کنید .و همان است که در محافل عروسی خسته و حتی سر درد به خانه بر می گردید . برعلاوه که به صحت شنونده های محفل ضرر دارد.