-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

پیشنهاد تخریب مقبره نادر خان در تپه مرنجان

 امین «وکیلی»: این نظر شخصی من است و من به اصطلاح عام «سیالی» یا رقابت اگر کنم، این‌گونه رقابت می‌کنم.


پیشنهادی در مورد اعزاز و به خاکسپاری شهید حبیب الله کلکانی
نه به آن شوریِ شور، نه به این بی نمکی!
عزیزان، من که این گونه می اندیشم: 
نه به آن شوری که اگر ریس جمهور فرمان صادر نکرد، ما بگوییم دولت را قبول نداریم و بعد از این دولت از ما نیست، تا توان داریم در پی تخریب آن خواهیم بود. نه نه، چنین نمی گویم و هیچگاه چنین نخواهم اندیشید، چون این آرامش نسبی از سبب ریختن خون هزاران هزار طفل، جوان و پیر به دست آمده.
اما نه هم به این بی نمکی که، اگر ریس جمهور برای خاکسپاری انسان‌گونه - نه حیوان‌گونه‌ی که نادر خان انجام داده - فرمان نداد، ما هم به اصطلاح «پس کله خود را خاریده»، شهید خود را بکشیم و برگردیم.
نه!
باید ما هم به هنگام بیرون کشیدن اجساد شهدا، مقبره نادرخان را به خاک هموار کنیم... ننگ است که شهید ما از پایین تپه بیرون کشیده شود ولی در بالای تپه مقبره قاتل، محترمانه نگهداری شود.
ما مانند آنهایی که همیشه انفجار و انتحار خواب می‌بینند و خواب مردم را با این ترفند های نامردانه حرام می‌سازند؛ نیستیم. ما با «مارتول» هم می‌توانیم در روبروی مردم، کاری کنیم که آنها در شب، دور از انظار با بمب، انفجار و انتحار انجام می‌دهند.
این نظر شخصی من است و من به اصطلاح عام «سیالی» یا رقابت اگر کنم، این‌گونه رقابت می‌کنم.
در غیر آن خود را زحمت نخواهم داد و به جمع دوستان نخواهم پیوست.
از هزاران نفر، یک نفر کم، چه پروا دارد!؟
باز هم امیدوارم که داکتر صاحب عبدالله قرار وعده این فرمان را از ریس جمهور بگیرند و یا هم در دقیقه نود، خودشان فرمان دهند...
درود
پ.ن: 
به ملک جم ندهم مصرعِ نظیری را:
«کسی که کشته نشد، از قبیله‌ی ما نیست»
اقبال بزرگ