-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۱, دوشنبه

اشاره: امریکا چرا از یک حمله قریب الوقوع و تشدید جنگ درافغانستان خبرمیدهد؟ آن ها با کی میجنگند؟ اگر جنگ با طالبان است، آدرس اصلی طالبان درپاکستان است. حتی زمانی که کرزی در قدرت بود، بحث سرکوب طالبان از طرف کاخ سفید به طور یک جانبه، مختومه و لغو شده بود.

واشنگتن پست شکل گیری پالیسی جدید بارک اوباما در افغانستان را برخاسته از یک جنگ درحال وقوع دانسته است. 
این روزنامه به نقل از جان نیکلسون فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان نوشته است که اوباما به فرماندهان نظامی صلاحیت داده است که درجهت ورود دو باره نیروهای امریکایی در فضای جنگی درحال افزایش درافغانستان از « تمامی ظرفیت ها» بهره بگیرند. 
وی گفت در شرایطی که قوای امریکایی نقش تهاجمی ندارند؛ هرگاه نیروهای افغان دست به عملیات نظامی میزنند؛ ما از آنان حمایت می کنیم. 
 وی اظهار داشت پیش ازین ما به نیروهای افغان درهنگام اجرای حمله کمک های ابتدایی میرساندیم اکنون که من به حیث یک فرمانده از نزدیک با دوستان افغان کار می کنم، یک تفاوت بزرگ رونما شده است. « آنان قبلاً قادر به گرفتن ابتکار عمل علیه دشمن نبودند؛ اما اکنون ما آنان را کمک می کنیم که ابتکار را در دست خود داشته باشند. 
نیکلسون اضافه کرد: من می توانم افغان ها را در حفظ فشار بر دشمن یاری برسانم؛ حتی اگر بحث شکست قریب الوقوع هم در میان نباشد.