-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۵, سه‌شنبه

هواپیما های بیشتر هندی به سوی کابل

اردو و دستگاه امنیتی هند٬ آرام آرام اما پیوسته وارد بازی تاریخی در افغانستان می شوند.

شیدا محمد ابدالی سفیرافغانستان دردهلی در صحبت با روزنامه «هندو» از دور تازه گفت وگو ها بین مقامات نظامی کابل و دهلی و دستیابی اردوی افغانستان به اسلحه و تجهیزات نظامی بیشتر سخن رانده است. وی گفته است: البته٬ لوی درستیز اردوی افغانستان درین جا در خصوص همکاری های نظامی مذاکراتی خواهد داشت. حکومت هند درخواست افغانستان برای تحویل دهی برخی تجهیزات نظامی بیشتر را پذیرفته است. آن ها همچنان موافقت کرده اند که چرخبال های جنگی بیشتری در اختیار افغانستان قرار دهند.
به حواله روزنامه٬ هندی ها پیش ازین به خاطر برخی نگرانی ها٬ درخواست مقام های افغان برای ارسال تسلیحات تهاجمی را بی جواب گذاشته بودند اما موضع دهلی پس از دیدار ناریندرا مودی نخست وزیرهند در ماه دسامبر
گذشته از کابل و تحویل دهی چهار چرخبال جنگی به اردوی افغانستان تغییر کرده است. سفیرافغانستان افزود: درافغانستان چنین تصور می شود که هند از نظر رویکرد نظامی در شرایط جاری افغانستان را رها نخواهد کرد.