-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۶, چهارشنبه

تصورمی رود که وقوع سه انفجار درشهرهای عربستان سعودی، بازتابی واکنشی از انفجارات مرگبار اخیر در بنگله دیش باشد. برخی گزارش های غیررسمی گفته بودند که انفجارات بنگله دیش از داخل خاک عربستان سازماندهی شده بود. جغرافیای جنگ مخفی درحال تغییر است.