-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۱, دوشنبه

اعزام یوسف «نورستانی» به سفارت افغانستان در مادرید، به تنش بین گروه غنی- عبدالله دامن میزند. دکترغنی در واقع جایزۀ همگرایی های علنی دکترنورستانی را قبول دار شده است. این اقدام تحریک آمیز، باور به اصل انتخابات و شعار مبارزه با کژروی ها از سوی دولت را باطل می کند. پسآمد این برخورد در آینده، نتایجی تأسف بار خواهد داشت. پیام دکترغنی به جناح مقابل این است که نورستانی از نظر شما یک متقلب وخائن اما از نظر ما خادم ملت است. گزارش هایی در دست است که ضیاءالحق امرخیل نیز به یکی از نماینده گی های دپلوماتیک در خارج منتصب می شود.