-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

قطع داوطلبانۀ بازوی ترکیه
گارد ریاست ترکیه منحل شده است. تعداد سربازان گارد ویژه رئیس‌جمهوری ترکیه حدود ۲۵۰۰ نفر است که دست کم ۲۸۳ نفر از آنها از زمان شکست کودتا بازداشت شده‌اند. خالیگاهی که ایجاد می شود با چه نیرویی پُر خواهد شد؟
ملیشه های حزبی؟ آری، گزینه دیگری نیست. ترکیه به سرعت درمسیرانارشیزم درحرکت است.