-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

توفان بربریت جنسی در افغانستان

از برگۀ بشیر «قاسانی»


خدايا توبه!
يك مرد ٥٠ ساله در ولايت غور با اين دختر شش ساله نكاح كرده است.
خبرگزاري پژواك گزارش داده كه اين مرد اكنون در بازداشت پوليس به سر مي برد.
مرد پنجاه ساله ادعا كرده كه اين دختر توسط پدر و مادرش در بدل دعا خواني بخشش داده شده است.
يک باشنده شهرفيروزکوه که نخواسته نامش گرفته شود گفته است : (( دوشب قبل اين مرد به يک خانه ميرود و خود را آغا معرفی نموده ازصاحب خانه ميخواهد که به او اجازه دهد تا شب را درمنزل شان سپرى کند، خانم اين خانه درحالي که مرد خانه موجود نمى باشد به نام مهمان اورا درخانه جاى ميدهد، اين مرد دخترهمراه خود را بنام دخترش به اين خانواده معرفى ميکند؛ اما اين زن شب متوجه ميشود که اين مرد لباس خود و دختر را ازتن شان بيرون کرده وهمبسترمى باشند .))