-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

افغانستان درگرو جماعت فقیه و مرتجع است. زنده گی این مجموعه به گرفتن فطر روزه بند است.

حامد پویا
عنوان بالا از گزارشنامه افغانستان است.


رفتم امروز نماز جمعه مبارکه، در مسجد جامع شیر شاه سوری- کارته4، سخنرانی ملا صاحب را تا آخر گوش کردم، هرگز از حادثه دیروز که منجر به شهادت دست کم، 40 تن و زخمی شدن بیش از 100 تن از افسران مان در کابل شد، نطقی به زبان نیاورد .
اقلا یک تسلیت هم نگفت
محور اصلی روی فطر روزه بود وبس 
مایوس، شدم که چرا اینقدر وجدان ها مرده اند؟