-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

از اتحاد دکترغنی با حکمتیار چه گونه جلوگیری شد؟

گزارش اکسپرس تریبیون
نویسنده: طاهرخان
برگردان: رزاق مأمون


گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ( شاخه حکمتیار) هفته جاری تأیید کرد که مذاکره با حکومت کابل به بن بست خورده است. دست کم درحال حاضر امید ها برای رسیدن به صلح با دومین تشکیلات شورشی، نقش برآب شده است. 
حکمتیار شماری از «حلقات» در داخل حکومت وحدت ملی و متحدان خارجی آن را در شکست گفت وگو ها مسئول قلمداد کرده است.
وی گفت کابل میخواست که در متن مصوب معاهدۀ صلح  در بیش از بیست مورد تعدیلاتی بیاورد.

وی دریادداشتی منتشره در صفحه آنلاین «شهادت» ارگان نشراتی حزب اسلامی حکمتیار گفته است که حکومت از حزب اسلامی مطالبه داشت که معاهدۀ جنجال برانگیز پیمان امنیتی با امریکا را قبول کند. این معاهده حضور درازمدت نیروهای امریکا در افغانستان را ضمانت می کند.

رئیس جمهور اشرف غنی فقط ساعاتی بعد از رسیدن به دفتر ریاست جمهوری در سپتامبر 2014 پیمان امنیتی دو جانبه با امریکا را به امضاء رسانید. حامد کرزی سلف دکترغنی به این دلیل که امریکا وی را در رسیدن به صلح با طالبان یاری نکرده بود، از امضای پیمان امنیتی پرهیز کرد.

یک مقام عالی شورای صلح که در چهار ماه مذاکره با حزب اسلامی حضور داشت، این شایعات را بی اساس دانست. وی گفت هردو طرف به پیروزی این پروسه امید بسته بودند. عبدالخبیر «اوچقون» معاون ریاست شورای صلح می گوید که این شورا به دنبال یک رشته توضیحات حکمتیار، در پیش نویس معاهده، تصریحاتی وارد کرده بود.

درخواست حزب اسلامی  در مورد مذاکره پیرامون زمان بندی خروج نیروهای خارجی نیز یک موضوع تحریک آمیز در گفت وگو ها بود. نگرانی در پیشنهاد حزب اسلامی این بود که معاهده صلح به جای ذکر نام حکومت وحدت ملی، به نام دولت اسلامی افغانستان امضاء شود. 
تعلیق مذاکرات بین الافغانی برای مردم کشوری جنگ زده که به طور گسترده خواستار صلح و ثبات اند، نا امید کننده است. بسیاری ها آرزو داشتند یک فضای مثبت در عرصه امنیتی رونما شود. 

گفت وگوی صلح بین حزب حکمتیار و کابل پس از آن اهمیت پیدا کرد که رهبری طالبان درمارچ 2016   شرکت در فرآیند صلح با حضور افغانستان، چین، پاکستان وامریکا را رد کرد. به نظر می رسد در نتیجه بن بست در روند صلح، مخالفان این پروسه برنده شده اند. 
تحلیل گران واهالی رسانه احساس می کنند که اردوگاه ائتلاف شمال و دکترعبدالله رئیس اجرائیه نیز به علت رقابت با حزب اسلامی، درعقب این شکست قرار داشته اند. هرچند به گفته نظر «مطمئن» تحلیل گر سیاسی، دولت به طور رسمی شکست مذاکرات را اعلام نکرده؛ اما حزب اسلامی در روزنامه منسوب به خویش رسماً چنین بن بستی را تایید کرده است.

نظر مطمئن به روز جمعه به روزنامه اکسپرس تریبیون گفت که دکتر عبدالله رئیس اجرایی ائتلاف شمال و شورای حراست و ثبات افغانستان که از سوی نخبه گان جهادی افغان تشکیل شده است؛ نیز با معاهده صلح با حزب اسلامی مخالف اند.

نظرمطمئن از کابل به اکسپرس تریبیون گفت: «من فکر می کنم به طور عمده عناصر داخلی مسبب این بن بست بوده اند. جامعه جهانی، امریکا، پاکستان، ترکیه، و عربستان سعودی ازین فرآیند حمایت می کردند.»

احمدالله «احمدزی» تحلیل گرافغان بدین باور است که حکمتیار به هدف ایجاد یک پروسۀ پیروزمندانۀ صلح، « انعطاف نشان داده بود.» و توپ عملن درمیدان حکومت قرار داشت.
وی میگوید: « من فکر می کنم مسئولیت شکست مذاکرات، به دوش دولت کابل است. همچنان درعین زمان، آن عده رهبران حزب اسلامی که درحال حاضر بخشی از حکومت کابل می باشند، از بیم از دست دادن قدرت وامتیازات خویش، با حکمتیار از درِ رقابت پیش آمدند. 
درهمین حال، بخشی ازرسانه ها همچنان کمپ دکترعبدالله را درین ماجرا مقصر می دانند.  روزنامه خصوصی «سرخط» که تابع نظرات دولت است، می گوید به نظر می رسد مولوی عطاء الرحمن «سلیم» معاون شورای عالی صلح و عضو گروه دکترعبدالله روند امضای موافقت نامه صلح را خنثی کرد. 
دکترغنی درجریان مذاکرات، برخی امتیازات از جمله شرکت دردستگاه حکومت را به حزب اسلامی پیشنهاد کرده بود. تحلیل گر روزنامه «سرخط» میگوید، با این حال، دکترعبدالله با هرگونه مشارکت حزب در قدرت مخالفت کرده و تلاش به خرچ داد تا در مسیر رسیدن به صلح ممکن، دیوار سختی بنا کند. 
درمتن پیشنویس 25 ماده یی صلح بین حزب اسلامی و حکومت آمده است: اهمیت معاهدۀ صلح با حزب اسلامی درین است که این گروه عملن به شورشگری پایان داده و درانتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، وولایتی سهم خواهد گرفت.

هرچند مذاکره شکست خورده، حکمتیار می گوید که هرگاه حکومت کابل پیش شرط هایش را کنار بگذارد، راه برای شروع مجدد مذاکره باز است. اوایل هفته، حزب اسلامی به هدف یافتن یک راه حل، حاجی عبدالملک مقام ارشد سیاسی خود را همراه با یک نامه برای دیدار با دکترغنی به کابل اعزام کرد.  
منابع افغان گزارش داده اند؛ به حاجی عبدالملک هدایت داده شده بود که نامه حکمتیار را به عبدالقیوم کوچی عموی دکترغنی تحویل بدهد که نقش پل ارتباط میان دولت و دسته های مسلح رقیب را اجرا می کند.
اگر دکترغنی و رئیس اجرائیه دربرابر پیشنهادات حزب اسلامی یک اندازه نرمش از خود نشان دهند، گفت وگوها به هدف امضای پیمان صلح، دو باره می تواند از سر گرفته شود.