-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۴, دوشنبه

ضرورت یک «کمیسیون» برای تحقیق در باب اظهارات سفیر پاکستان

سید ابرارحسین سفیرپاکستان چنین گفت:


سید ابرارحسین سفیر پاکستان درکابل نسبت به سخنان اخیر رئیس جمهور غنی در مورد پاکستان واکنش نشان داده و در بخشی از اظهاراتش گفته است که پاکستان سالیانه میلیون ها دالر را در پروژه های رفاهی از جمله آموزش و بهبود وضع بهداشتی در افغانستان به مصرف می رساند.
سید ابرار حسین گفته است که پاکستان یک دانشگاه مهندسی دربلخ، یک مکتب درکابل، یک بیمارستان دوصد بستر در هلمند، یک مرکز درمان گرده (کلیه) در جلال آباد و یک شفاخانه در ولایت لوگر اعمار کرده است. وی افزود: سه هزار دانشجوی افغان از بورس های تحصیلی پاکستان بهره مند شده و  هم اکنون حدود هفت هزار محصل افزون بر نیم میلیون کودکان مهاجر افغان در پاکستان مشغول تحصیل می باشند.