-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

موشک های اسکاد درشرق تهران درحال نصب شدن اند.

پایگاه آمریکایی در خبری مدعی شد ایران پس از دریافت سامانه موشکی اس ۳۰۰ از روسیه، استقرار این سامانه را در حومه پایتخت آغاز کرده است.