-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۰, یکشنبه

ابطال مرحله به مرحله تئوری آفرینش آدم و حوا

 به گزارش صدای امریکا
 
کشف استخوان های انسان های اولیه در غاری در بلژیک نشان می دهد انسان های نئاندرتال آدم خوار بوده اند.
استخوان هایی که در این غار یافت شده و متعلق به حدود ۴۰ هزار تا ۴۵ هزار سال پیش است نشان از استفاده از چاقو در جدا کردن گوشت از استخوان دارد و همچنین آثاری دال بر استفاده از ابزاری مانند چکش برای شکستن استخوان و احتمالا استفاده از مغز آن.
این علائم بر روی استخوان های سایر حیوانات مانند اسب و گوزن در این غار نیز مشاهده شده است.
این تنها شواهد آدمخوار بودن انسان های اولیه نیست . در فرانسه پرتقال و اسپانیا نیز شواهدی دال بر این که انسان های نئاندرتال از گوشت انسان تغذیه می کردند کشف شده است.