-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۹, شنبه

اشاره: امریکا درانتقال جنگ به پاکستان وآسیای میانه، درجا زده است؛ حال بازیگران دیگری وارد شده اند که جنگ را به پاکستان و کاروان های اقتصادی راهبردی را به آسیای میانه هدایت می کنند.

واشنگتن پوست
به نوشته واشنگتن پوست با این اقدام کاری حد اقلی را که رئیس جمهور اوباما انجام می‌دهد اینست که نشان بدهد جنگ ۱۵ ساله در افغانستان با قربانی‎های امریکا از جمله کشته شدن ۲۳۰۰ سرباز آن در دوره کاری وی بشکل مصیبت انگیز خاتمه نیافته‎است.