-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۸, جمعه


خبرهایی نقل می شود که عملیات مشوش سازی دکتر عبدالله، سیاف و عطا محمد «نور» از کانال های مرموز به راه افتاده است.
زیگنال هایی از افزایش «امکان خطر» به جان دکترعبدالله، عطا محمد «نور» و عبدالرب رسول «سیاف» درجریان است. 
این علامات غیررسمی، ( ظرف ماه های اخیر) به گونۀ تاکتیک های اپراتیفی با استفاده از ارسال حس نگرانی، پیامک های شفاهی هشدار دهنده، تزریق اطلاعات گمراه کننده و «بازدارنده» درجریان بوده اند.