-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۵, سه‌شنبه


در سطح بالای ارگان های امنیتی،  موازی با مسایل دست اول از جمله  حمله انتحاری پرتلفات در «دهمزنگ»، بحث استجواب و بازجویی از سران «جنبش روشنایی» مطرح شده اما تا هنوز کدام فیصله یی صورت نگرفته است.