------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۵, سه‌شنبه


در سطح بالای ارگان های امنیتی،  موازی با مسایل دست اول از جمله  حمله انتحاری پرتلفات در «دهمزنگ»، بحث استجواب و بازجویی از سران «جنبش روشنایی» مطرح شده اما تا هنوز کدام فیصله یی صورت نگرفته است.